Kategorie artykułów

Mandaty - kilka przydatnych informacji


Za ile dni od popełnienia wykroczenia można otrzymać mandat?


-w przypadku wykroczenia maksymalny okres od popełnienia do ukarania wynosi 2 lata.


-jeżeli wykroczenie zostało popełnione pod nieobecność kierowcy (np. złe parkowanie) lub wykryte przez fotoradar to czas na ukaranie trwa 180 dni.


W zależności od sposobu płatności mandaty dzielą się na:


  • Kredytowe (większość) płatne do 7 DNI od daty otrzymania. Pokwitowanie mandatu oznacza brak możliwości odwołania się. W przeciwnym razie policjant musi skierować sprawę do sądu (właściwego dla miejsca popełnienia przestępstwa).

  • Kredytowe zaoczne (wystawione pod nieobecność kierowcy) płatne 7 DNI od daty otrzymania. W momencie zapłaty droga do ewentualnego odwołania zostaje zamknięta.

  • Gotówkowe, wystawiane w razie braku stałego meldunku, prawa stałego pobytu czy zamieszkania za granicą. W przypadku braku gotówki sprawa jest kierowana do sądu, ewentualnie grozi też areszt aż do rozprawy.

    Uwaga! W przypadku niezapłacenia mandatu kredytowego należność zostanie ściągnięta z PITu rocznego, albo przez poborcę (z dodatkową opłatą 5 zł.). Jeśli miną 3 LATA mandat traci swą moc. Mandat może zostać uchylony jeśli nie został poprawnie wystawiony tzn. otrzymano go za czyn który nie jest wykroczeniem. W ciągu 7 DNI od pokwitowania trzeba złożyć wniosek o uchylenie do Sądu Rejonowego.

    KARY ZA PARKING PŁATNY

    Nieopłacenie biletu parkingowego przedawnia się dopiero po 5 LATACH! A i to liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przewinienie. Jednakże jeśli opłata dotyczy 2006 roku to niepewność trwa aż 10 LAT!


Ile wynosi największy mandat?


Maksymalna stawka to 500 zł za wykroczenie. Za dwa lub więcej nie można otrzymać więcej niż 1000 zł w sumie.


 Czy można zostać ukaranym finansowo w inny sposób niż mandatem?


Za czyny społecznie szkodliwe przewidziano karę GRZYWNY do 5000 zł i aresztu do 30 dni. Grzywnę można otrzymać do 14 DNI po popełnieniu czynu, z możliwością przedłużenia tego terminu do 30 DNI gdy prowadzone są dodatkowo niezbędne czynności wyjaśniające. Można się odwoływać do sądu wyższej instancji.


Poważne naruszenie zasad ruchu drogowego powodujące istotne zagrożenie lub takie, które spowodowało poważne problemy np. obrażenia ciała lub śmierć jest PRZESTEPSTWEM. O wysokości kar decyduje w tym przypadku sąd.


 MANDATY Z FOTORADARU.


Na wysłanie zdjęcia z fotoradaru do właściciela pojazdu ITD ma 180 DNI. Jeśli nie zdąży tego zrobić, to kieruje sprawę do sądu, ale musi to zrobić przed upływem roku. Po tym czasie wykroczenie drogowe w tym przypadku przedawni się. Na odesłanie oświadczenia o winie jest tylko 7 DNI od daty otrzymania. W przypadku nieprzyznania się do winy otrzyma się karę finansową, ale bez punktów karnych. Inspekcja Transportu Drogowego może skierować w takim przypadku sprawę do sądu (zważywszy, że zdjęcie jest wyraźne).


Fotoradary mają zazwyczaj robić zdjęcia przy prędkości przekroczonej co najmniej o 10 km/h. Najpopularniejszy w naszym województwie Fotorapid CM reaguje na prędkość w zakresie 20-250 km/h, ma zasięg maksymalny do 60 m, obejmuje zasięgiem 3 pasy ruchu, pomiary potrafi wykonywać z szybkością 2 na sekundę. Działa w zakresie temperatur od minus 30 stopni do plus 50 stopni Celsjusza. Posiadają czujniki powiadamiające o podpaleniach i fizycznej dewastacji.s