Kategorie artykułów

Kolizje z winnymi nieposiadającymi OC


W przypadku gdy winny kolizji nie posiada OC należy wezwać Policję.


1.Jeśli winowajca nie musi mieć OC bo jest to np. rowerzysta lub pieszy to musi zapłacić za szkodę z własnych środków, a jak nie chce dobrowolnie to trzeba złożyć pozew do Sądu Cywilnego.


2.Jeśli winowajca obowiązkowo powinien mieć OC a nie ma np. kierowca pojazdu, motocykla, to należy zgłosić się do dowolnego Ubezpieczyciela OC - na przyjęcie szkody mają 30 dni, wyznaczą rzeczoznawcę. Pieniądze wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ( w ciągu 30 dni). W przypadku gdy poszkodowany posiada AC, to stąd otrzyma odszkodowanie. Gdy środków nie wystarczy to resztę, a także utratę za zniżkę AC pokryje UFG.


Uwaga! Jeśli sprawca jest nieznany bo na przykład uciekł to UFG wypłaci za szkody zdrowotne, ale materialne pokryć musi sobie sam poszkodowany.


3.Jeśli winowajca jest obcokrajowcem ,to należy się kontaktować z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( www.pbuk.pl ), które wskaże likwidatora szkody.