Kategorie artykułów

Formalności po sprzedaży auta

Formalności w Wydziale Komunikacji

Właściciel, na którego pojazd jest zarejestrowany, jest zobowiązany w terminie 30 dni zawiadomić Wydział Komunikacji o zbyciu (sprzedaży, darowiźnie) auta.

Niedopełnienie tej formalności nie wiąże się z żadnymi karami, jednak jeżeli kupujący nie zgłosi zakupu pojazdu w odpowiednim Wydziale Komunikacji, wówczas wszelkie jego wykroczenia będą obciążały konto sprzedającego. 

Formalności w Urzędzie Skarbowym

Sprzedaż pojazdu podlega opodatkowaniu. Wyjątkiem jest jeżeli wartość auta nie przekracza 1000 zł. 

W praktyce utarło się, że podatek od czynności cywilnoprawnych płaci jedynie kupujący, jednak trzeba to jasno określić w umowie sprzedaży w innym przypadku podatkiem może zostać obciążony sprzedający lub obie strony.

Obowiązek podatkowy powstaje również gdy sprzedający kupił auto i przed upływem 6 miesięcy sprzedaje je za wyższą kwotę.

Formalności w firmie ubezpieczeniowej

Sprzedając auto należy przekazać nabywcy ubezpieczenie (dokumenty potwierdzające zawarcie umowy), oraz zawiadomić firmę ubezpieczeniową o zmianie właściciela w ciągu 30 dni od sprzedaży pojazdu.

W zawiadomieniu tym powinny znaleźć się dane starego i nowego właściciela (imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL), a przypadku firm – adres siedziby i REGON.

Sprzedający może starać się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej wyłącznie gdy kupujący w ciągu 30 dni od zakupu złoży wypowiedzenie umowy OC.