Urzędy

Wybierz typ urzędu aby zobaczyć listę adresów

1. Zakup auta z zagranicy:
- sporządzenie umowy kupna sprzedaży (najlepiej w obu językach) [link]
- od poprzedniego właściciela musimy otrzymać: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, wyciąg ze świadectwa homologacji i umowa zakupu, bądź ewentualnie faktura

2. Urząd Celny 14 dni od zakupu
- zapłata akcyzy
- zapłata cła auta sprowadzonego spoza terenu UE
- musimy mieć wszystkie oryginały dokumentów (do wglądu)
- złożyć wypełniony formularz AKC-U i załącznik z danymi identyfikacyjnymi zakupionego pojazdu

Stawki akcyzy wynoszą 3,1% wartości auta - dla samochodów o pojemności silnika do 2.000 cm3 i 18,6% wartości auta dla pojazdów z większymi silnikami.
Cło na auta spoza UE wynosi 10% wartości samochodu.

3. W przypadku braku tablic rejestracyjnych pojazdu sprowadzonego (sprowadzone na lawecie), należy udać się do urzędu i złożyć wniosek o rejestrację czasową pojazdu i tablice
tymczasowe. Po ich uzyskaniu udajemy się na badanie techniczne. Koszt ok 62zł


4. Przegląd techniczny - Gdy auto nie posiada ważnego przeglądu technicznego, wówczas będziemy musieli udać się do stacji diagnostycznej i przeprowadzić standardowe badanie
techniczne. Koszt ok. 100zł

5. Wydział Komunikacji 30 dni od zakupu
Rejestracja samochodu
  1. wypełniony wniosek o rejestrację
  2. dokumenty potrzebne przy rejestracji:
    * dowód własności pojazdu (faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu)
    * dowód rejestracyjny
    * karta pojazdu
    *dokument potwierdzający zapłatę akcyzy albo brak tego obowiązku
    * dowód odprawy celnej przywozowej (gdy auto sprowadzone spoza UE)
    * zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, gdy jest wymagane
    * tłumaczenia wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym. Koszt: 60 - 130zł
    * pełnomocnictwo, w przypadku rejestracji auta przez osobę trzecią
    * dokument potwierdzający tożsamość właściciela, przeważnie dowód osobisty
na miejscu otrzymamy tablice rejestracyjne oraz 30-dniowy dowód rejestracyjny (tzw. miękki).
Opłata za rejestrację wynosi:
- samochodu - 256 zł (253,50 zł + 2,50 zł opłaty ewidencyjnej),
- motocykla - 197 zł (195 zł + 2 zł opłaty ewidencyjnej),
- przyczepy, ciągnika - 121,50 zł (120 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej),
- motoroweru - 111,50 zł (110 zł + 1,50 zł opłaty ewidencyjnej).
Wpłat można dokonać na konto oraz w punktach kasowych Wydziału Komunikacyjnego.

6. Ubezpieczenie OC - po dokonaniu rejestracji musimy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).
    
Po ok. dwóch tygodniach - powinniśmy otrzymać decyzję o zarejestrowaniu auta, stały dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Przy odbiorze tych dokumentów będziemy musieli okazać wykupione już w kraju ubezpieczenie OC.