Kategorie artykułów

Kolizja drogowa - co warto wiedzieć


Kolizja w przypadku występowania tylko strat materialnych nosi nazwę STŁUCZKI (6 pkt karnych dla sprawcy) , jeśli są ofiary (zabici lub ranni), to jest to WYPADEK (10 punktów karnych dla winnego).

 

W razie wypadku należy bezzwłocznie udzielić pomocy rannym (za nieudzielenie pomocy rannym grozi 10 punktów karnych), zadzwonić na pogotowie i na policję nr 112 lub 997. Wystawić trójkąt ostrzegawczy. Nie usuwać aut uczestników z miejsca do czasu skończenia oględzin przez policję.

 

W przypadku stłuczki lepiej usunąć uszkodzone auta z drogi ,by nie narazić się na mandat za utrudnianie ruchu (chyba że występują znaczne szkody materialne).

W razie kolizji z pijanym kierowcą, obcokrajowcem, lub gdy winny nie posiada dokumentów (prawo jazdy i dowód rejestracyjny) albo ważnego ubezpieczenia OC należy bezwzględnie wezwać policję.

W innym razie można spisać oświadczenie ,w którym sprawca musi jednoznacznie podpisać przyznanie się do winy. Warto zadbać też o podpisy świadków zdarzenia (i ich personalia).

W oświadczeniu podać czas, miejsce zdarzenia i dane osobowe uczestników (imiona, nazwiska,numery :PESEL i praw jazdy z datą wydania), numery rejestracyjne, marki oraz modele aut, numery polis ubezpieczeniowych ,opis zdarzenia i spowodowanych strat.

Szkodę zgłosić w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy. Teoretycznie mamy na to aż 3 lata (w praktyce po takim czasie towarzystwo będzie miało problemy z ustaleniem przebiegu). Po oględzinach auta w ciągu 30 dni zostanie przygotowana wycena (w razie komplikacji czas wydłuża się do 90 dni).Jeśli kwota nie jest satysfakcjonująca to można się odwołać, zwłaszcza gdy podczas naprawy wyjdą na jaw dodatkowe uszkodzenia (zażądać ponownych oględzin). Rozliczyć się można bezgotówkowo, ale w przypadku gdy kwota naprawy przewyższy wartość odszkodowania, to warsztat zażąda od poszkodowanego dopłaty różnicy.

 

W przypadku stłuczki z cudzoziemcem z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii lub Chorwacji istotne jest posiadanie przez nich ważnej polisy OC swojego kraju.

Cudzoziemcy z pozostałych państw muszą mieć zieloną kartę lub ubezpieczenie graniczne.

Nieodzowne jest wezwanie policji. Od sprawcy należy uzyskać dane osobowe wraz z numerem telefonu oraz dane pojazdu. Po odszkodowanie skierować się do PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych -00-950 Warszawa ul. Świętokrzyska 14)-wskaże polską firmę , która zajmie się likwidacją szkody, ewentualnie do PZU lub WARTA.

Jeśli ubezpieczenie (polisa lub zielona karta) będzie nieważne to należy wystąpić do UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), w przypadku braku ubezpieczenia granicznego do jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń.